Den evangeliska akademin Bad Boll

Das Foto zeigt die Villa Vopelius und den Südflügel.
© Giacinto Carlucci

Den evangeliska akademin Bad Boll är en mötesplats för människor från alla samhällsgrupper som intresserar sig för ämnen i samband med utbildning, samhälle, politik, religion, ekonomi eller miljö. Akademin ligger 45 km sydost om Stuttgart i delstaten Baden-Württemberg i södra Tyskland. Syftet med akademin är att bygga broar mellan människor och etablera kontakt mellan traditionella idéer och det som är nytt och okänt eller kanske t.o.m. bortglömt. 

Akademin är en institution inom den protestantiska kyrkan, men försöker inte ge några specifika regler vad gäller den religiösa tron, tvärtom så uppmuntrar den till diskussion av kontroversiella frågor och till medvetenhet om och acceptans av olika åsikter. Sedan akademin grundandes 1945 har den fortsatt att erbjuda ett forum för intellektuellt, interkulturellt och ekumeniskt utbyte.

Tolerant och protestant

Den evangeliska akademin Bad Boll uppmärksammar evangeliernas budskap och tröst. Konferenserna styrs av en hänvisning till kristen humanism och andan hos en öppensinnad, tolerant protestantism som en möjlighet i sökandet efter orientering och klarhet i etiska frågor. Den evangeliska landskyrkan i delstaten Württemberg har gett akademin i uppdrag att delta i ”ansträngningar att uppnå en kristen livsstil och en starkare känsla av gemenskap”.

Tematiska områden

Den evangeliska akademin Bad Boll fokuserar framför allt på arbete med professionella grupper. Akademins konferensaktiviteter är uppbyggda kring tre närliggande tematiska områden:

  • ekonomi, globalisering, hållbar utveckling
  • samhälle, politik, stat
  • kultur, utbildning, religion 

Konferenser och annat

Akademins anställda organiserar inte bara konferenser, seminarier och symposier; de är också aktiva inom utbildning av ”expertteam”, rådgivning och tillhörande projekt utöver ramarna för Bad Boll.

Gudstjänst i arbetslivet (KDA) fokuserar på frågor i fråga om att skapa lämpliga ekonomiska, sociala och politiska ramvillkor i företag och bolag, att knyta samman kyrkan och ekonomin, samt att utbilda och vidareutbilda kyrkoherdar och präster.

Akademin för ledning och ansvar (AFV) riktar sig mot människor i chefspositioner och, på grundval av en kristen människobild, erbjuder stöd genom coachning och övervakning samt rådgivning i frågor som rör organisatorisk utveckling och teambyggande.

I mer än 25 år har Meeting Point 50plus medlat tjänsterna som tillhandahålls av Offene Altenhilfe i Stuttgart. Dessa inkluderar utbildning, möte, rådgivning och medverkan för äldre människor.

Programmet för sociopolitisk ungdomsutbildning tar itu med teman och frågor relevanta för unga människor i samspelet mellan samhälle och individ, skola och yrke. Dess mål är att stärka ungdomars sociala kompetens och rusta dem för livet i ett demokratiskt samhälle.

Din konferens hos Bad Boll

Akademin har tre stora salar med modern konferensteknik och tolkhytter. Dessa kompletteras av ytterligare sjutton rum i varierande storlek. Akademin erbjuder kost och logi för totalt 135 gäster och catering för 250 gäster. Det finns en rymlig kafeteria med solterass för samtalsrundor i pauserna och på kvällarna. Renoverade Villa Vopelius i wilhelminsk stil och akademins restaurang Symposion är särskilt värda att nämnas. Den senare har fått flera arkitektoniska utmärkelser. Samtliga faciliteter kan hyras för din konferens. Välkommen att kontakta oss.

Hållbar gästfrihet

Konceptet bakom catering och hushållning på den evangeliska akademin Bad Boll är att sömlöst kombinera service, gästfrihet och de bästa ingredienserna med miljömedvetenhet. Kökschef Wolfram Siebeck tilldelade Bad Bolls cateringteam BioStar-priset i silver som erkänner kreativa ekologiska koncept för storskalig catering. Mottot som vägleder våra inköp av ingredienser är ”säsongsbetonat, regionalt, rättvist”. Akademin bidrar också till miljön genom sin användning av regnvatten, värmekraftverk, pellets och solenergi. Akademin har också utvecklat en certifierat hållbar förvaltning inom ekonomi och social välfärd.

Konst och kultur

Akademin är också en utställningsplats som presenterar konstnärer och deras verk, och i sig själv en plats för konst, med egna skulpturer och reliefarbeten. Villa Vopelius hyser Blumhardts litteratursalong, som skapats i samarbete med litteraturarkivet i Marbach till minne av prästerna Johann Christoph och Christoph Blumhardt, som genom sina kopplingar till Eduard Mörike, Ottilie Wildermuth, Effi Briest och Hermann Hesse påverkade stämningen hos Bad Boll innan akademin grundades.