AKADEMIEDIREKTOR*INNEN

Das Bild zeigt Eberhard Müller.
Eberhard Müller (© Evangelische Akademie Bad Boll)
 • 29. Sept. 1945 - 31. Dez. 1971: Dr. D. Eberhard Müller
 • 15. Jan. 1972 - 31. März 1988: Christoph Bausch
 • 15. Jan. 1972 - 31. Dez. 1980: Paul-Gerhard Seiz
 • 1. April. 1972 - 31. März 1978: Klaus Lubkoll
 • 1. Okt. 1980 - 31. März 1996: Manfred Fischer
 • 1. Mai 1982 - 31. Jan. 1993: Dr. Günther Metzger
 • 1. Juli 1989 - 31. Jan. 2004: Godlind Bigalke 
 • 1. Febr. 1993 - 28. Febr. 2001: Albrecht Daur
 • 15. Juli 2001 - 30. Juni 2004: Annedört Hinz
 • 1. April 1996 - 21. Sept. 2005:  Jo(hann-Henrich) Krummacher
 • 1. Febr. 2004 - 30. Sept. 2012: Joachim L. Beck
 • 1. Okt. 2012 - 31. Mai 2013: Dr. Günter Renz (Kommissarischer Direktor)
 • 1. Juni 2013 - 31. Mai 2023: Prof. Dr. Jörg Hübner (Geschäftsführender Direktor)
 • 1. Nov. 2013 - Sept. 2018: Dr. Günter Renz (Stellvertretender Direktor)
 • Seit Juni 2019: Monika Appmann (Stellvertretende Direktorin)
 • 1. Juni - 31. Dezember 2023: Monika Appmann (Kommissarische Direktorin)
 • 1. Januar 2024: Dr. Dietmar Merz (Geschäftsführender Direktor)

GESCHÄFTSFÜHRER

 • 1. Okt. 1945 - 14. Juni 1950: Dr. Hermann Schwarz
 • 15. Juni 1950 - 30. Nov. 1952: Heinrich Eberbach
 • 1. Dez. 1952 - 31. Aug. 1970: Gerhard Scholz
 • 1. Sept. 1970 - 31. Dez. 1974: Hans-Joachim Koch
 • 1. Jan. 1975 - 31. Dez. 1988: Hans-Joachim Beeg
 • 1. Jan. 1989 - 30. Apr. 1995: Walter Bantleon
 • 1. Mai 1995 - Ende Juni 1998: Roland Helber
 • Febr. 1999 bis Juli 2004: Volker Rendler-Bernhardt
 • seit 1. April 2005 bis 30. Juni 2024: Achim Ganßloser